Hvis du vil købe engelske bøger på Internettet er der mange penge at spare, hvis du køber dem i udlandet. Dette gælder alle engelske bøger, både skønlitteratur og faglitteratur, som eksempelvis studiebøger.

Både priserne på amerikanske og britiske sider er langt under de danske priser, men da du skal betale told og moms af varer købt uden for EU, vil det typisk kun kunne betale sig at handle inden for EUs grænser. Ved bøger købt i Storbritannien, skal du ligeledes være opmærksom på hvorfra bøgerne bliver sendt. Sendes de f.eks. fra den britiske ø Jersey, kommer der told og moms på, da denne ø netop ikke er en del af EU.

Nedenstående finder du to lister over engelske webshops, som sender engelske bøger til Danmark. Samtlige butikker kan anbefales og de overholder alle gældende lovgivning.

Internetbutikker der sælger bøger i England – uden risiko for told:

Foyles.co.uk

Amazon.co.uk

Blackwell.co.uk

Lonelyplanet.com (Sælger kun Lonely Planet rejsebøger)

Ebookshoppe.com (Sælger engelske e-bøger)

Internetbutikker der sælger bøger i England – med risiko for told:

Play.com

TheHut.com