Hvis du vil handle i udenlandske internetbutikker, er det vigtigt at du undersøger, hvorvidt butikken er i et land i EU. Inden for EU er der fri bevægelighed af varer, hvilket betyder, at du ikke skal betale told og dansk moms af dine køb. Handler du derimod udenfor EU gælder der andre regler.

Priserne på f.eks. amerikanske webshops er typisk meget billigere end i Danmark, men der er mange ekstra udgifter ved at handle i disse.  Hvis du køber en vare udenfor EU skal du udover varens pris og evt. porto også betale moms og told af varen samt importgebyr. Dette gælder dog kun for varer med en værdi over 80 kr.

Varens værdi Hvor meget skal jeg betale​
​Under 80 kr. Du skal hverken betale moms, told eller importgebyr​
​80-1.150 kr. Du skal betale moms og importgebyr​
Over 1.150 kr.​ Du skal betale moms, told og importgebyr​

Der er forskellige toldsatser, alt efter hvilken varekategori der er tale om. Tolden udregnes fra varens værdi og portoen. Momsen er på 25 %. Den udregnes på baggrund af varens værdi, portoen og toldafgiften. Ved indførsel af varer i postforsendelser har Post Danmark angivelsespligten over for SKAT. Til dækning af omkostninger ved dette arbejde opkræver Post Danmark pr. 1. januar 2010 et importgebyr på 160 kr. inkl. moms pr. forsendelse for varer over 80 kr.

Her er et lille eksempel på hvad det kan komme til at koste:

Du køber en bluse i USA til en værdi af 2.000 kr. Derudover betaler du 50 kr i porto og toldsatsen er 12 %:

Told udgør 12 % af varens værdi + porto​ =246 kr.

Moms udgør 25 % af varens værdi + porto + told =574 kr.

PostDanmarks import gebyr =160

I alt = 980 kr.

Det betyder altså at den endelige pris for den købte bluser bliver 2000 + 50 + 980 = 3030 kr.

Så frem du køber varer over 80 kr udenfor EU, skal du altså være opmærksom på dette regnestykke.