ShopEU er din guide til at shoppe i udenlandske internetbutikker. Mange danskere kender ikke de muligheder, som disse webshops har og derfor er denne guide opstået.

Der er mange fordele ved at handle i udlandet, hvoraf den største naturligvis er, at du der finder billigere priser end herhjemme. Mange bliver dog afskrækket af diverse fordomme om disse sider, men med nogle simple råd er det muligt at købe stort set det samme som herhjemme, bare billigere.

ShopEU guider dig frem til de bedste udenlandske internetbutikker og informerer dig om dine rettigheder, når du handler uden for landets grænser. Der er altid en god ide at kende til mulighederne for reklamation, returret, told og forsendelses omkostninger og alt dette kan du læse mere om her.

ShopEU er reklamefinansieret og gør brug af cookies.